top of page

Aplikace NO

Aplikace NO (oxidu dusnatého) jako základ prevence pro regeneraci cév

APLIKACE NO JE ZARUČENÁ PREVENCE PROTI COVID-19

Průlomový objev v boji proti Covid-19

Boj proti Covid-19 v zahraničí

 

 

 

Aplikace NO spolu s dalšími podpůrnými prostředky má příznivý vliv na hojení a regeneraci tkání. Její nasazení je vhodné zejména při těchto zdravotních potížích:

  • pooperační rány

  • popáleniny (I., II. i III. stupně)

  • onemocnění paradentózou

  • dermatologické potíže

  • diabetická polyneuropatie (tzv. diabetická noha) špatně se hojící rány

  • revmatická artritida

  • renální insuficience (snížená funkce ledvin)

  • močová inkontinence

  • erektilní potíže

  • zánětlivá onemocnění

      a další​

K aplikaci oxidu dusnatého slouží přístroj PLASON. (Používaný exogenní oxid dusnatý (NO) je plazmochemického původu a je obsažen ve vysoko a nízko teplotních proudech plynu. Počet návštěv se liší podle závažnosti problému.

Úkon trvá několik minut.

Terapeutická účinnost exogenního oxidu dusnatého je založena na jeho vlastnostech, které byly objeveny na konci 20. století – endogenní oxid dusnatý je multifunkčním fyziologickým regulátorem. Molekula NO patří v současné době v medicíně k vůbec nejzkoumanějším. Její výzkum byl v roce 1998 oceněn udělením Nobelovy ceny za medicínu.

Hlavní předností NO aplikace (vůči většině fyzikálních a medikamentózních faktorů léčby) je vliv polyfunkčního NO na všechny fáze zánětlivého regeneračního procesu, což výrazně zvyšuje účinnost léčby. Další výhodou NO aplikace je možnost přímého léčebného vlivu na patologické místo, lze se tak vyhnout vedlejším účinkům, které může způsobit jiná léčba.

NO aplikace je neinvazivní a naprosto bezbolestná léčebná metoda, jedná se o aplikaci oxidu dusnatého na postižené místo.

Působení NO v organismu jako prevence pro vaše zdraví

Další úkony, které u nás provádíme jsou preventivní vyšetření ANESA, mamární vyšetření,

EKG a kardiovaskulární vyšetření.

Základní preventivní vyšetření

ANESA

Neinvazivní (bez odběru tělních tekutin) skríning stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater, ledvin, kardiorespiračního a kardiovaskulárního systému a další důležité parametry organizmu ovlivňující jeho stav).
Vše na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla.

Jedná se o poměrně komplexní preventivní vyšetření. Skríning zjišťuje okamžitý stav organizmu, naměřené výsledky doplněné o další zjištění (anamnéza,...) vymezí směr případných dalších, přesnějších a detailnějších in vitrovyšetření.

Samotný úkon představuje měření v délce 3, 6 anebo 9 minut v závislosti od potřeby vyšetření (obvykle se používá délka 6 minut), kde obsluhující personál aplikuje 5 sond na tělo pacienta. Hned po provedení měření je vytisknut jeho výsledek. Ten slouží jako podklad pro konzultaci s odborným diagnostikem, která je součástí vyšetření.

Mamární vyšetření (MEIK)

Elektroimpedanční mamograf MEIK patří mezi nejmodernější přístroje pro diagnostiku karcinomu prsů, který není vždy jen doménou žen a vyskytuje se vzácněji i u mužů. Použitá technologie využívá novou metodu diagnostiky mléčné žlázy (tzv. elektroimpedanční mamografie). Principiálně se jedná o měření elektrické vodivosti buněk. Metoda se opírá o poznatek, že vodivost nádorových buněk je 30-40 krát vyšší než u buněk zdravých.

Metodu elektroimpedanční diagnostiky prsu neprovázejí nepříznivé průvodní jevy a omezení, které jsou typické pro klasickou mamografii –  mechanické stlačení prsu a jeho rentgenové ozáření, rovněž odpadají omezení věkem (z důvodu denzity) a genetická omezení (vada genů BRCA1/BRCA2).

Měření je možné provádět opakovaně podle potřeby. Počet vyšetření není v časovém období nijak omezen, protože zařízení nepracuje na rentgenovém principu a nedochází tedy k ozařování.

Samotný úkon představuje několik měření prsu (obvykle jedno na jeden prs, při objemnějším poprsí se provádějí měření 2-3), každé v délce cca 130 sekund. Ihned po provedení měření provede obsluhující personál jeho vyhodnocení a následně vytiskne obrazový a údajový výsledek měření. Počítačová sestava slouží jako podklad pro konzultaci s odborným diagnostikem, která je součástí vyšetření.

EKG vyšetření

Vyšetření na moderním přístroji vyvinutém pro elektro-kardio-diagnostiku srdce. Jeho hlavní přínos je ve vysoké citlivosti, rychlosti a jednoduchosti, jakož i ve zpracování naměřených hodnot EKG: Součástí výsledku měření je i 3D obraz srdce s vyznačením rizikových oblastí.

Včasné zjištění rizik umožňuje zahájit léčbu v okamžiku, kdy má větší naději na úspěch.

Už v průběhu 30 anebo 60 sekund (závisí od zvoleného módu vyšetření) je získán celkový EKG obraz pacienta. Počítačovou analýzou naměřených EKG vln a zejména podrobnou analýzou šumu lze zjistit první příznaky selhávání srdečního svalu, které pak mohou vést postupně až k celkovému selhání tohoto orgánu.

Samotný úkon představuje měření v délce jedné minuty (základní vyšetřovací mód), je prováděno v sedě anebo v leže. Obsluhující personál aplikuje na 4 místech těla měřící sondy (na každou ruku a nohu po jedné). Ihned po provedení měření je vytisknut jeho výsledek. Ten slouží jako podklad ke konzultaci s odborným diagnostikem. Tento pohovor je součástí vyšetření.

Kardiovaskulární vyšetření

(osciometr QTHP)

Zátěžový test na zjištění stavu průchodnosti cévního systému, měření tlaku a kardiomechaniky srdečního svalu (průtok cév a kapilár, zjištění jejich ucpávání - riziko infarktu či mozkové příhody). Tyto hodnoty jsou užity k posouzení stavu organizmu, stanovení rizika kardiovaskulárních onemocnění a v případě zvýšeného rizika umožní navrhnout optimální variantu prevence těchto onemocnění.
 

Samotný úkon představuje čtyřikrát opakující se měření, které je neinvazivní a nebolestivé.
Délka jednotlivých měření je 40–50 sekund, v závislosti na tělesných parametrech klienta (váha, věk, ...). Bezprostředně po dokončení měření obsluha vytiskne výsledek. Ten pak pacient konzultuje s odborným diagnostikem. Tento rozbor a stanovení doporučení je součástí vyšetření.

bottom of page